Холст 100х100, акрил, масло
Холст 100х100, акрил
Холст 100х100, акрил
Холст 100х100, акрил
Холст 90х110, акрил
Холст 70х100, акрил
Холст 60х90, акрил
Холст 100х100, акрил
Холст 60х70, акрил
Холст на картоне 30х50, акрил
(золотая рама)
Холст на картоне 35х50, акрил
(золотая рама)
Холст 40х50, акрил
Холст 40х50, акрил
Холст 100х100, акрил
Холст 110х90, акрил
Холст 110х90, акрил
Холст 110х90, акрил
Холст 90х110, акрил
Холст 130х150, акрил
Холст 60х70, акрил